Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

02 de desembre 2009

Conferència de Susan George, autora de "Informe Lugano" i molts d'altres llibres


Organitzat per ATTAC, NOVA, Fòrum Social Català i altres... Unes 200 persones, la majoria estudiants entre 25 i 30 anys... alguns de la meva edat :). Algunes coses que ha dit (o jo he entés):
* Actualment per les persones que manen el món, "el medi ambient és el lloc on tenim les matèries primeres i on tirem les deixalles, inclós el CO2". Això és totalment absurd perquè si volem un món just la Natura mana... si fem la guerra contra la Natura ella sempre guanyarà.

* per fer-nos una idea de la magnitut de les quantitats que es fan servir a vegades, si fem la comparança 1euro = 1 segon … veurem que un dia té 86400 segons... tot el que s'ha pagat per "rescatar" els bancs serian milers d'anys... abans del neolitic... tot el que HEM pagat als bancs, per tant els bancs són nostres, són públics... el sistema de crédits hauria de ser un be públic, com l'aigua, l'electricitat, etc... i caldria establir uns criteris i uns preus, per exemple les petites empreses (a Europa la majoria de treballadors estan en petites i mitjanes empreses) si són de temàtica ecològica haurien de tenir crèdits, préstecs a cost 0, caldria definir uns paràmetres... etc.
* la lliberalització dels serveis financers és el que va generar la crisi i la OMC volen que segueixi així.
* cal simplificar la forquilla salarial: No pot ser que un treballador cobri 1000 eu. i un directiu 1 milió... (per posar un exemple). Està estudiat que les societats més desiguals ténen més patologies (suicidis, presons, obesos, malalties mentals, etc).
* cal tancar els paradisos fiscals. Fan que els grans milionaris tinguin els seus diners en aquests llocs evadint pagar impostos i encara s'enriqueixen més.
* cal que les empreses es converteixin en sistemes democràtics... votem els governants dels països però no votem als directius de les empreses.
* La gran esperança són les grans mobilitzacions i xarxes ciutadanes que s'estan creant en tot el món i que estan creixent a partir del Fòrum Social Mundial.
* la importància de les petites comunitats locals... cal que ens organitzem i ens movem... tothom ha de contribuir a la seva manera a la colectivitat...