Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

04 de juny 2011

dia 4 - gaudint de la trobada amb un nou grup de treball d'un nou projecte d'hort comunitari

La finalitat d'aquests grups en diversa, d'una banda el gaudir del treball comunitari, avui gairebé terapèutic... trobar-nos per compartir una estona creant quelcom en conjunt... per crear riquesa col·lectiva, per aprendre a sinergitzar amb la terra, per observar com creix una llavor, com d'una petita planteta en surten productes sans i bons... una altre de les finalitats és demostrar-nos a nosaltres mateixos i amb la gent que ens envolta, que podem  centrar els nostres esforços en una altre manera de viure...
que el sistema capitalista neolliberal en pocs anys ens ha allunyat... retornar a valorar tot allò que tenim, que podem fer...

les terres si les encimentem, queden soterrades, les terres si les embrutem, es senten insultades, les terres si les oblidem, queden menyspreades... però si col·lectivament tornem a valorar la terra, la mimem, la observem, l'estimem... ens dóna tot i més... la terra és agraïda, ens torna interessos amb escreix (fent servir l'actual llenguatge de l'especulació)...

aquesta pràctica col·lectiva no cerca competir amb ningú, no és que amb més horts comunitaris els pagesos locals haigin de veure com els seus productes no es venen tant... sinó que aquesta pràctica col·lectiva respon de manera pràctica a la necessitat d'un canvi d'hàbits de consum i també de producció: cada vegada hi ha més gent que (possiblement fruit de les desgràcies alimenticies que sovint són noticia), s'adona de la importància del menjar produït en el km0 (el de cadascú) i de temporada i sense química, amb adobs i fertilitzants naturals i molt d'amor...

el potencial alimentici i de salut és molt gran... en tot aquest canvi d'hàbits totes i tots val la pena que hi participem, també els pagesos professionals...

totes i tots hi hem de sortir guanyant d'aquesta nova visió de l'alimentació i la salut...

hi ha qui pot dir que és tornar enrera, jo penso que és recuperar gran part de la sabiduria dels nostres pares i avis que ha estat matxacada per la "modernitat" i tornar-la a reviure junt també amb el coneixement que les xarxes de comunicació global que tenim...

de la "globalització" hem d'anar a la "gloCalització"... som-hi!