Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

13 d’abril 2012

impulsant el projecte "turuta"

amb la gent de Transició VNG i concretament de l'associació ECOL3VNG estem promovent que en el nostre poble, Vilanova i la Geltrú, puguin coexistir dues monedes: l'euro, més pels productes "globals" i la turuta, més pels productes locals...
en uns moments de dificultats de la "moneda global", fruit de l'economia especulativa que està portant el món al desastre, intentem veure el futur i n'estem convençuts que el futur de l'economia passa per potenciar les economies locals i tornar a produir, ara amb una visió global, tot allò que fins fa 30/40 anys cada poble produïa a casa seva: menjar, roba, mobles, cases... la única manera de tornar a posar en marxa treball, aliments sans i evitar que la natura caigui més en mans de l'especulació i la curta mirada egoista i anem avançant vers una societat diversa, sostenible i pacífica...