Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

31 de març 2012

trobada de socis i oferents de l'ECOL3VNG...

quasi som ja un centenar de socis de l'ECOL3VNG i cada dia, en un degoteig constant, van apareixent noves persones, noves idees, nous productes... gent diversa, de procedències i motivacions diferents però amb punts en comú: volem viure de manera més sostenible i sabem que la societat en la que estem, immersa en unes grans crisis, no ens porta cap a la sostenibilitat... per això ens sentim atrets a crear un espai nostre, per compartir i fer créixer aquestes inquietuds... aquestes trobades serveixen per parlar, compartir i sobretot conèixer-nos, la base de la confiança i de la creació de noves sinergies... en farem més...