Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

04 de juliol 2013

Hi ha un estereotip molt estès que diu que tothom qui vol destacar ho fa per interés egocèntric o econòmic, en això hi ha contribuït molt la història dels polítics i banquers, però cal no perdre de vista que pot haver-hi també qui ho fa per amor i servei al seu poble i a la Humanitat.