Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

15 de setembre 2013

dies programant la nova versió del programa ECOL3v2

És un programa dissenyat per facilitar la gestió d'un Ecosistema Econòmic Ecològic Local (ECOL3) que també l'anomenem Arbre d'Enriquiment Local (AEL).

Incorpora tota la informació necessària perquè un grup de persones puguin posar en marxa un AEL basat en fomentar les relacions de proximitat entre les persones i també entre les empreses d'una localitat. Es generen unitats d'intercanvi fent treball voluntari per millorar l'entorn i la productivitat de les terres i dels recursos naturals.

Agafa la terminologia d'un vaixell i dels rols que hi ha d'haver perquè un vaixell pugui navegar en aigues tempestuoses, però un vaixell especial on tots els rols són en equip. Totes les decisions són consensuades dins de cada rol i tothom pot afegir-se a participar voluntariament en aquests rols. La dinàmica de la horitzontalitat coexisteix amb la de la concentració temàtica per tal d'aprofitar tot el saber i la participació de la tripulació del vaixell, amb la finalitat de que la "rigorositat i el bon rotllo" siguin els eixos que sustentan tota la seva estructura.

Un vaixell que l'estem posant a "prova" en el projecte turuta de Vilanova i la Geltrú però que està pensat perquè se'n puguin posar en marxa més allà on dues o tres persones s'ho proposin.

Un vaixell per fer la Transició de l'Era del Tenir a l'Era del Ser, de la Globalització a la GloCalització, d'una societat excloent, insostenible i agressiva a una societat diversa, sostenible i pacífica.