Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

11 de novembre 2013

una xarxa de microeconomies "perfectes" interconnectades per avançar ràpid vers la Glocalització

glocalització = globalització + localització

Tornar a posar en marxa tot allò que fins fa 30/40 anys sempre s'havia produït localment: menjar, roba, mobles, cases... però no anant endarrera, sinó endavant, amb visió global.

Una microeconomia "perfecte", és aquella que funciona en un espai geogràfic concret i en el marc d'una associació i que té el potencial d'involucrar-se en tota la societat, doncs tothom hi ha de poder participar, cadascú segons el seu moment present (possibilitats, sensibilitat, habilitats, manera de ser, cultura, creences, condicionants, etc.).

És una invitació oberta a la participació (en ella ningú és jutge de ningú, cadascú és el responsable dels seus actes). És una invitació a SER, perquè tothom té la possibilitat de ser actor i espectador a la vegada, tothom té quelcom per oferir als demés, tothom és oferent. Aquesta és la seva gran riquesa.


És molt important que tendeixi a la "perfecció" en el sentit de que tota la informació que es vagi generant estigui ben recollida, d'una banda tots els intercanvis (la suma de tots ells sempre ha de ser 0) i d'altre banda, és molt important que tots els acords de funcionament col·lectiu vagin quedant ben escrits. Tota aquesta informació ha d'estar a l'abast de tots els membres de l'associació perquè mai es puguin produïr malentesos i si se'n produeixen, cosa molt natural, es puguin aclarir el més aviat possible. Per això en diem que ha de ser "perfecte" perquè ha de ser creïble, s'hi ha de poder confiar plenament.

El model Arbre d'Enriquiment Local (veure "projecte turuta"), que estem posant en marxa a Vilanova i la Geltrú des del 2009, procurem que tingui totes aquests característiques. En ell, tothom hi pot participar, i cadascú, si vol, es pot involucrar de moltes maneres:

  • en l'estructura de funcionament (arrels i SOCA - socis organitzats cooperant activament-) que hem anat definint perquè es pugui garantir que ningú sigui insubstituïble. això vol dir que tots els rols, tasques i procediments han d'estar molt ben definits i documentats, perquè qualsevol soci/a pugui assumir un determinat rol i les seves tasques, amb la formació necessària. Tots els rols han de ser assumits en equip.
  • aquest arbre, té el tronc format per tots els socis/es (la part bona dels socis, la "dolenta" millor que es deixi fóra). Aquests socis/es es poden anar involucrant progressivament en branques, en forma de comissions temàtiques (terres, alimentació, festes, mercat, salut, nous oferents, etc.) i en equips/grups de treball per avançar en la producció de tot allò que localment podem produïr a partir dels recursos que disposem.
  • un arbre que pot créixer fins uns límits (1000 socis/es?), si hi ha més gent poden néixer més i més arbres, boscos, i tots ells interconnectats i que, progressivament, també es puguin anar establint connexions de cooperació amb altres microeconomies locals d'altres indrets.
En la mesura que siguiem capaços d'anar posant en marxa microeconomies amb aquests principis de "rigorositat i bon rotllo participatiu", en la nostra "nau", el Planeta Terra, ens anirem involucrant progressivament en la Nova Era, en la que anirem entenent individual i col·lectivament que la Terra és un ésser vivient al qual hem d'estimar perquè puguem conviure amb ell, i això vol dir deixar de considerar-lo com una font d'explotació per obtenir "riqueses" per "tenir, tenir, tenir.." i anirem aprenent a "ser" persones intel·ligents que hem de reaprendre a viure estimant la nostra mare Terra.