Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

05 d’agost 2014

la pobresa dels pobles és riquesa si les persones s'uneixen i organitzan pacíficament contra les adversitats i per superar les dificultats individuals i col·lectives