Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

08 de gener 2015

08/01/2015 dia després l'atemptat de París contra la llibertat d'expressió

(text inspirat escrit l'endemà de l'atemptat de París contra un mitjà de comunicació en el que moríren 12 persones).

El futur del món no vindrà del sistema capitalista, ni del comunista, ni de l'islamista sinó del sistema CO-OPERATIU i aquest serà una realitat en la mesura que les persones anem trobant el nostre espai en el Planeta, per treballar, per fer créixer les qualitats que cadascú pot aportar, a la vegada que puguem anar trobant la manera de cobrir les nostres necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, vestir, etc.).

Això no dependrà de grans administracions sinó que ens anirem aplegant en petites comunitats d'autoajuda que a la vegada vetllaran per escoltar la mare Natura i cooperar amb ella per afavorir la creació de vida i, per tant, dels aliments i del recursos necessaris per la salut de les persones i del Planeta.

Enmig de les turbulències socials actuals en les que els tres sistemes lluiten ferotges per imposar el seu sistema, com procedir per avançar en el sistema co-operatiu?

Progressivament cal anar abandonant les armes, que són la base del negoci que sustenta els tres sistemes caducs i anar-nos agrupant en entitats ciutadanes basades en la cooperació.

Aquestes entitats convé que posin en marxa microeconomies pròpies no especulatives, gestionades i controlades per totes les persones associades i per l'Assemblea, que promouran la creació d'uns ecosistemes on tothom hi vagi trobant el seu espai, a partir de les seves qualitats, possibilitats i manera de ser i treballant perquè els recursos locals es vagin enriquint de nou, cada vegada més, amb l'ajut de tot el potencial tecnològic i de coneixements que l'evolució del coneixement ens ha aportat i ens aporta.

Aquest punt de trobada facilitarà la comprensió i definició d'unes mínimes normes de convivència que ens permetin créixer en el sentit cooperatiu de la vida.

Aquestes entitats en la mesura que es vagin connectant les unes amb les altres aniran creant una xarxa mundial de cooperació i d'intercanvi, a partir de l'equitat, l'equilibri i la honestetat.

Arribats a aquell moment, la Humanitat haurà entès que si existim com a raça humana i tenim futur en el Planeta i més enllà d'ell, és gràcies a la cooperació entre les persones i amb la mare Natura i també comprendrem que possiblement la voluntat dels Déus de totes les religions, era aquesta.

Avui més que mai, tenim l'oportunitat d'aprendre a cooperar i empènyer els canvis necessaris en el nostre entorn immediat, creant vincles i comunitats locals organitzades.

Ton>
                                                                            -----------------------