Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

07 de gener 2017

el meu desig-regal del dia de reis: "que el 2017 sigui un any aclaridor"

- El meu país és el Planeta.

- Els meus polítics són les persones honestes.

- La meva llengüa és la que sempre he parlat... i totes les llengües.

- La meva economia de cada dia són totes les aportacions de les persones amb qui puc intercanviar aportant el que puc i rebent d'elles el que poden aportar. L'economia que ens està fent molt mal és aquella que comptabilitza les persones, els animals, l'aire, l'aigua, la terra, etc com a coses a vendre per acumular més i més poder.

- La meva religió és el que hi ha de comú amb totes les religions: AMOR i RESPECTE "fes als altres el que vulguis que et facin a tu".

- El meu sentit de l'art és tot allò que sorgeix del cor d'alguna persona i que preten comunicar alguna cosa, amb el cant, amb la pintura, amb la dansa, o amb l'eina que vulgui.

- La meva cultura és aquella que aprecia totes les aportacions creatives i respectuoses amb els demés i el Planeta de tots els qui estem vius i els que ens han precedit.

- La meva vida és la que busca estar viu a cada instant.

- La meva fe és la que sap que en tot allò que faig en el sentit de millorar la vida en el Planeta genera una resposta igual o superior que ve d'alguna banda que no sóc jo.

- La meva esperança és la certesa de que la intel·ligència humana és capaç de fer un salt qualitatiu i col·lectiu vers la comprensió del conjunt del Planeta com la nostra nau que hem de cuidar i reconeixer-lo com un ésser vivient que ens dóna tot allò que necessitem.