Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

07 de maig 2017

Cal un nou sistema econòmic que afavoreixi que ens posem a cooperar, entre les persones i amb el Planeta

El sistema econòmic que governa el món, és el resultat d'unes inèrcies avui totalment errònies que ens han dividit la Humanitat en rics i pobres, en dretes i esquerres, en bons i dolents, en partit tal i partit qual, en religió tal i religió qual, en qui mana i qui obeeix, en actors i espectadors, en l'equip de futbol tal i l'equip de futbol qual, etc.,
... i a més ha creat teories antropològiques que avalen aquestes divisions, el peix gran es menja el petit, la llei del més fort, etc.,
... i teories econòmiques que, alegant una "mà invisible", amb paraules difícils d'entendre i fàcilment manipulables (PIB, inflació, deflació, etc.,) ens fan creure que la sol·lució als nostres mals és la "competència", hem de ser molt competitius i agressius...
... però no hem d'oblidar que el Planeta és únic, els problemes que estem generant als ecosistemes són únics i la necessitat de tothom de poder viure dignament també és única.
Hem de posar en marxa un altre sistema econòmic que afavoreixi que ens posem a cooperar, entre les persones i amb el Planeta i a mantenir-nos units cercant solucions perquè tothom pugui dur una vida digna a la vegada que aprenem a respectar els signes de la Naturalesa per deixar de fer-li les agresions que li estem fent.