Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

17 de setembre 2017

No sóc antisistema, sóc pro-nova-versió-del-sistema

No sóc antisistema, sóc pro-nova-versió-del-sistema (com en els ordinadors, cal actualitzar la versió del sistema operatiu):
El sistema ha produit molts avenços tecnològics però genera grans diferències, empobreix els entorns locals i produeix canvi climàtic, està arribant a límits insostenibles, hem de fer canvis en el sistema perquè això no es produeixi, hem d'incorporar en el sistema nous elements que l'actualitzin: vagin anivellant el nivell de vida de tothom, s'enriqueixin els entorns locals i s'avançi en mitigar el canvi climàtic. Els nous elements que podem incorporar que estan a l'abast de tothom son sistemes econòmics locals, sans, nets i transparents, microeconomies de la gent, sense interessos que desvetllin el potencial dormit que tenim. Aquests sistemes tenen la força de tornar a enriquir els entorns locals, recuperar el potencial local de recursos, mitigar el canvi climàtic i augmentar la resiliència de la gent.