Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

26 de febrer 2018

en democràcia si no hi ha visió holistica, es converteix en una lluita de visions lineals

El sistema som tots. Tots en som responsables. Ens cal posar en marxa noves microeconomies de la gent i afavorir la convivència i cooperació entre les diferents economies. Tothom ha de contribuir amb el que pot en la vida. Si una persona està tant malament que només pot moure un dit, el moviment d'aquest dit li ha de suposar el mateix guany que la persona més forta i capacitada físicament. El suport mutu ha de procurar que ningú estigui tant malament que només pugui moure un dit. La superació personal amb el suport mutu de la comunitat.

Lo possible neix de ser realistes.

Els errors del sistema s'han de corregir
Les persones estem de pas per la vida i hem d'aprendre amb respectar-nos i ajudar-nos perquè tothom pugui dur una vida digna en la que aporti tot allò que pot i rebi tot allò que necessita.

El principal error del sistema és la visió linial doncs un sistema no pot ser entès linealment sinó amb visió holistica. Alhora de planificar cal fer-ho amb visió holistica

La democràcia si no hi ha visió holistica, es converteix en una lluita de visions lineals, cada visió és com un fill i amb ell conjunt de fills linerals es generen grans embolics.

El canvi de conciencia no neix del debat democràtic amb fills lineals embolicats sinó de l'anàlisi conjunt procurant desembolicar els embolics i d'aquí neixen els canvis positius.

Els debats, sovint es converteixen en lluites d'arguments per defensar el propi fil lineal. Guanyen els més pesats o els que tenen més aguant, no els que tenen més raó en els seus arguments.

Quan en els debats democràtics abunden les etiquetes i els raonaments argumentals lineals, avui dia podem parlar d'una democràcia agobiant on s'ha fet un gran embolic d'arguments lineals.

Els debats enriquidors i democràtics neixen de la renúncia de les etiquetes i de la construcció de petits passos acordats mirant el futur i sense girar-se cap el passat.

Tenim tant interioritzat el sistema contra el qual lluitem, que entre nosaltres ens comportem competint a veure qui té la raó enlloc d'analitzar detingudament les respostes que cal anar donant per millorar l'evolució social.