Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

10 de març 2018

Podem llegir el món desde la lluita de classes o des del binomi consciència/inconsciència.

Si ho fem desde la lluita de classes seguirem barallant-nos amb pirámides de poder enfrontant-nos cercant guanyar i sempre hi haurà perdedors. Si ho fem des del binomi consciència/inconscència, podrem treballar pel canvi de consciència creant espais colaboratius que ajudin al canvi. Mai hi haurà perdedors i cada vegada hi haurà més persones cooperant per millorar els desastres actuals.