Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

01 de març 2019

ni millors, ni pitjors...

Ni millors ni pitjors, però entenc que hi ha unes persones que han evolucionat més que altres en la concepció holística global del Planeta i també hi ha unes cultures que han evolucionat més que altres en aquest sentit. 

Aquestes diferents evolucions poden produir i produeixen visions diferents de problemes o de situacions comuns. 

És molt bo de cercar la comprensió colectiva, de tothom, aportant distensió, no tensió, tot el que són enfrontaments, amb violència o sense violència, fan sentir les dues parts com oposades i això reforça les actituds culturals que haurien d'evolucionar més i això els és un fre i ho fa més difícil.

La comprensió d'aquesta realitat no és únicament en el camp del intel.lecte, és més en el camp de les percepcions que van lligades a emocions i les vivències. 

Les emocions i les vivències no es poden explicar, es transmeten amb la pròpia vivència.
 
Una manera molt bona de transmetre la vivència de què el colectiu està per damunt del individual  i que l'individu és una part indispensable del colectiu, és cantant en grup. 

El cantar colectivament avui és una gran eina pedagògica i indispensable per construir un món millor en què plegats aprenguem a cantar cançons que ens parlin del futur, ens ajudin a visualitzar-lo... i el puguem anar construint entre totes i tots.