Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

31 de maig 2019

Amb una moneda complementària local ...


Amb una moneda complementària local que sigui cooperativa i que progressivament vagi ocupant el mercat de productes locals (tot allò que podem produir localment), i cooperant amb altres monedes no especulatives d'altres indrets, podrem anar convertint el mercat competitiu en cooperatiu... I amb les noves dinàmiques cooperatives, anar reduint, reequilibrant, sanejant, cicatritzant...de mica en mica, tot el immens mal que ha fet l'economia especulativa i el mercat global competitiu a la Humanitat i al Planeta.