Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

01 de gener 2020

20 de setembre 2019

Mentre hi hagi un sol sistema econòmic dominant

Mentre hi hagi un sol sistema econòmic dominant, estarem tothom al servei dels que el controlen i rebent tothom les conseqüències (explotació indiscriminada dels recursos naturals, països rics, països pobres, emigracions, guerres, canvi climàtic...).
Per això és tant important treballar per posar en marxa un nou model econòmic global, a partir de crear milions de petites microeconomies sanes, netes i transparents de la gent i per la gent i facilitar la Intercooperació entre elles.
Només així les persones, tothom, agafarem les rendes del nou futur.
Els que ara controlen l'economia (incontrolable), ho agrairan.
És trencar la inèrcia destructiva planetària, que afecta a tothom, per un model participatiu, descentralitzat i enriquidor de tots els territoris.

Motivació col·lectiva

Cada dia és especial

A la vida hi ha moments molt alegres i moments molt tristos.

Retornar la ilusió per viure