Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

12 d’octubre 2010

dia 10-10-10 millorant el blog de Transició VNG

Transició VNGtreballant en equip per millorar el blog de Transició VNG. Al cap d'un any de tenir un format, hem avançat una mica i veiem les noves necessitats comunicatives... esperem que contribueixi a avançar en aquesta Transició. http://transiciovng.blogspot.com/