Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

24 de gener 2011

dia 24 - escoltant la xerrada sobre la Plataforma Centre Multiserveis al CCívic Molí de Vent.

Molt interessant el complex de multiserveis soci-sanitaris que s'està ultimant a la nostra vila. L'Encarna Grifell,  que és la regidora de Salut i Serveis Socials està explicant en els diferents centres cívics les possibilitats que s'obren a la ciutadania amb aquest nou centre.