Pàgines

anar a "trobar"...

... anar a trobar persones, entitats i projectes "positius" que existeixen en el nostre estimat Planeta Terra... en la mesura que tornem a posar en marxa producció local de tot allò que fins fa 30/40 anys sempre havíem produït localment...

15 de març 2012

al Centre Tecnològic de Girona a un seminari sobre la moneda belga RES

Una explicació molt interessant per part del seu creador sr. Walter. És una moneda local que ja té uns 15 anys i que està contribuint a l'enriquiment de la zona on està implementada, una regió de Bèlgica. De tota manera per meu parer és excessivament tecnològica per ser implementada aquí... però felicito als promotors de la iniciativa!